Román tolmács – Tolmácsolás román nyelven

Román tolmácsolás cégeknek és magánszemélyeknek
Magyarországon és Európában

Román tolmács

***

Néhány román tolmácsolási munkánk:

Éttermi beszállítókkal folytatott tárgyalások román tolmácsolása

Jellemzően milyen eseményekre,
tárgyalásokra kérnek román tolmácsot?

  • magánéleti eseményekre (pl. esküvő, születésnap, házassági évforduló stb.)
  • román tolmács cégeknek

– üzleti tárgyalások román tolmácsolása
– román tolmács delegációk fogadására,
– hivatalos külföldi ügyintézés
– konferenciák, továbbképzések esetén.

  • román tolmács hivataloknak

– bírósági, ügyészségi, rendőrségi eljárásokban
– hivatalos román tolmácsolás
– egyéb állami szervek és hivatalok eljárásaiban és eseményein

***

Hol vállalunk román tolmácsolást?

Román tolmácsaink megrendelőink rendelkezésére állnak Magyarország egész területén és Európában.

***

Milyen határidőkkel dolgozunk?

Tolmácsolást minimum 5 munkanappal a határidő előtt tud rendelni,
erre az időintervallumra azért van szükség,
hogy az adott témához értő román tolmácsot tudjuk Önnek biztosítani,
és ezt ő is be tudja illeszteni a munkarendjébe.

***

Van-e olyan tolmács feladat, amit nem tudunk vállalni?

Igen. Telefonos tolmácsolást semmilyen formában nem tudunk vállalni,
kizárólag a tolmács és a felek személyes jelenlétében végzünk román tolmácsolást!

***

Hogyan kezdjen hozzá a román tolmácsolás megszervezéséhez?

A menüben válassza az árajánlat kérés menüpontot, és kérjen online árajánlatot!

Román fordításra van szüksége? – Ezt a román fordítót ajánljuk >>>

***

Érdekességek a román nyelvről

A román nyelv (románul: limba romana) az indoeurópai nyelvcsalád
itáliai ágán belül
az újlatin nyelvekhez tartozik,
és az egyesek által szintén román nyelvváltozatoknak tekintett
aromán,
meglenoromán és isztroromán nyelvekkel együtt
a keleti újlatin nyelvek csoportját alkotja.

A beszélői számát tekintve (kb. 24 millió román anyanyelvű
és 4 millió nem román anyanyelvű)
a román az ötödik nyelv
az újlatin nyelvek között, a spanyol, a portugál, a francia
és az olasz után.

A román (vagy dákoromán) nyelv legközelebbi rokonai,
az újlatin nyelvek keleti csoportjának további tagjai
(az aromán, a meglenoromán és az isztroromán)
a Dunától délre honosak.
Beszélőiket a közös vlach elnevezéssel szokták emlegetni.

A román hivatalos nyelv Romániában (kb. 20 millió beszélő), 
Moldova Köztársaságban (2,5 millió beszélő),
ideértve Transznisztriát
(az úgynevezett Dnyeszter Menti Köztársaságot) is,
valamint a szerbiai Vajdaságban.
Moldovában és Transznisztriában hivatalosan moldáv nyelvnek nevezik.

Az Európai Unió egyik hivatalos nyelve is a román, valamint tagja az újlatin nyelveket beszélő országok szervezetének, a Latin Uniónak is.
Nagyobb számú románajkú nemzetiség él Ukrajnában (kb. 410 000),
Oroszországban (178 000), Szerbiában (88 000), Bulgáriában (11 000)
és Magyarországon (8000).

Kb. négymillió személy beszéli a románt mint második nyelvet.
Romániában a lakosság 4%-a,
a Moldovai Köztársaságban ugyancsak 4%-a.
Idegen nyelvként beszélik valamilyen szinten Magyarországon (a lakosság 3%-a), Bulgáriában és Cipruson (a lakosság 1%-a).
A román nyelvet tanítják nemzetiségi nyelvként
a Romániával szomszédos országokban és idegen nyelvként 38 országban.

A román nyelv jelenléte az interneten viszonylag csekély (0,33%-os volt 2005-ben).
A román nyelv nyelvtana hasonlít a többi újlatin nyelvére,
mivel a latin nyelv leszármazottja.
Morfológiai típusát tekintve a román
nagyobb mértékben flektáló nyelv, mint a többi újlatin nyelv,
azaz ragokkal (külső flexió)  és tőhangváltással (belső flexió) fejezi ki
az alaktani kategóriákat úgy,
hogy gyakran egyazon rag
több kategóriát kifejező morféma. – 
Forrás: Wikipedia

***

Nyelvek

angol tolmács | arab tolmács | bolgár tolmács | francia tolmács | horvát tolmács | lengyel tolmács |
német tolmács | olasz tolmács | orosz tolmács | portugál tolmács | spanyol tolmács | szerb tolmács |
tolmácsolás további 17 nyelven

***